Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

panmrok
20:52
1042 25ce 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
panmrok
20:45
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
panmrok
20:45
0457 7840
Reposted fromwyczes wyczes viaVermillion Vermillion
panmrok
20:43
Najtrudniejsze są poranki, a mamy 
poniedziałek, co oznacza początek 
wszystkich niedoli.
— Jakobe Mansztajn

June 26 2019

panmrok
16:49
2054 247d
Reposted frommakle makle viaPuck152 Puck152
panmrok
16:48
panmrok
16:48
5607 4352 500
Reposted frompiehus piehus
panmrok
16:47
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
panmrok
16:47
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
panmrok
16:46
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
16:45
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viaMrrruk Mrrruk
panmrok
16:42
4155 85f0 500
Reposted fromtoganja toganja viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
panmrok
16:41
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorangeugarte orangeugarte
panmrok
16:41
A calm morning by the lake in front of the majestic Mount Fuji, Japan
panmrok
16:41
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarlandlouise carlandlouise
panmrok
16:41
6374 cb3a 500
Reposted fromfungi fungi viacarlandlouise carlandlouise
panmrok
16:40
panmrok
16:40

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­. 

— zupa.
Reposted fromplumi plumi viaAnneBonny AnneBonny
panmrok
16:40
panmrok
16:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...