Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

panmrok
14:36
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
14:35
3592 668a 500
__philophobiaa
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
14:35
9519 7625 500
Flicka_elisa
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
14:35
5257 ffc7 500
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
14:35
5268 348b 500
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
14:33
Nagle wszystko straciło sens i kolor.
Za czym tak biegnę? Pytam siebie
A szczerze? Teraz już zupełnie nie wiem.
Tracę chęci do wszystkiego,
Nauki, pracy, życia, egzystencji.
Dlaczego to wszystko tak bardzo mnie przytłacza?
Skąd ta bezsilność?
Staczam się, pomocy...
— I tak nikt tego nie usłyszy

June 25 2018

panmrok
21:00
1401 0e0e
the ultimate recycling D:
panmrok
21:00
6931 62bb
[jointskurwysyn] [slow motion all day lol] 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
panmrok
21:00
4483 08ab 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
21:00
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viahavingdreams havingdreams
panmrok
20:59
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viahavingdreams havingdreams
panmrok
20:59
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
panmrok
20:59
5460 be90 500
Reposted fromdoomedman doomedman viacytrusowa cytrusowa
panmrok
20:57
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
panmrok
20:57
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
panmrok
20:56
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viajointskurwysyn jointskurwysyn
panmrok
20:53
6238 2536 500
I have carried the nights on my fingertips, dreaming dreams of peace-filled morns, of a sun that will bring you back to me, of charades
celebrating our love, I know I will always walk by your side, even when I can't and l know when I close my eyes, you will always see the world for me." -Channing M
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:52
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos viabobix bobix
panmrok
20:51

Reposted fromcarly carly viabobix bobix
panmrok
20:51
8785 095c 500
Reposted fromtfu tfu viabobix bobix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl