Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

panmrok
16:48
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
16:48
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
16:48
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
16:48
  Czasami wydaje mi się, że Bóg siedzi sobie w swoim wielkim fotelu i trzymając w ręce pech, rozdziela go na różnych ludzi. A ja po prostu zbyt często stoję w kolejce z nadzieją, że tym razem chodzi o miłość.
— i wszystko jasne...
panmrok
16:44
Wolę , żebyś mnie teraz znienawidziła niż cierpiała przeze mnie dłużej
panmrok
16:43
Wiem, że jeszcze tego nie rozumiesz, ale zrobiłem to dla Twojego dobra.
Reposted bySkydelan Skydelan
panmrok
16:43
Znasz to uczucie, gdy zadajesz komuś ogromny ból odchodząc od niego by nie ranić go bardziej ?
Reposted bybobix bobix
panmrok
00:15
8812 f3c9 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaDagarhen Dagarhen
panmrok
00:15
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viakaktu kaktu
panmrok
00:08
6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viakaktu kaktu
panmrok
00:07
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaeternaljourney eternaljourney
panmrok
00:07
panmrok
00:07
panmrok
00:06
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viaeternaljourney eternaljourney
panmrok
00:01
panmrok
00:00
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadobrazla dobrazla
panmrok
00:00
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaczinok czinok

June 22 2017

panmrok
23:59
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczinok czinok
panmrok
23:57
6694 1531
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viakaktu kaktu
23:57
8677 d14f
Reposted fromvronk vronk viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl