Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

panmrok
20:41
7404 b257
Reposted fromqb qb vialenka024 lenka024
panmrok
20:41
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viarayla rayla
panmrok
20:36
8808 7802 500
Łódź, opuszczona fabrykaa 
20:35
panmrok
20:35
panmrok
20:35
Reposted fromlaserpony laserpony viaKaBoom KaBoom
panmrok
20:34
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viadeparter departer

May 07 2017

panmrok
20:31
Nienawidzę tego czasu, teraz widzę jak daleko jestem od ludzi, których tak bardzo chciałbym mieć przy sobie...
— ...
panmrok
20:30
2959 849a
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:30
2114 ec1b 500
"Jesteś inny, zachowuj się jak wszyscy..."
panmrok
20:30
panmrok
18:47
2619 9d23 500
*scream*
Reposted fromAnnju Annju viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
18:46
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
panmrok
18:46
Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, które nic już zmienić nie mogą.
— Charles Dickens
panmrok
18:46
ja ciebie już nie chcę, nie wiem, kim ty jesteś...
— Stanisław Ignacy Witkiewicz “Nienasycenie"
panmrok
18:46
1151 e9a9
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
18:46
1199 c688
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
18:01
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
panmrok
18:01
5201 40ff 500
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
18:01
3867 9e47 500
Reposted fromtrashpanda trashpanda viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl