Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

panmrok
22:36
22:36
3270 4bcf 500
Reposted fromdivi divi
panmrok
22:36
panmrok
22:36
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
panmrok
22:36
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viaSsomething Ssomething
panmrok
22:36
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viaSsomething Ssomething
panmrok
22:07
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacinnamongirl cinnamongirl
panmrok
22:06

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacinnamongirl cinnamongirl
22:05
5265 0006 500

hirxeth:

Her (2013) dir. Spike Jonze

Reposted fromLittleJack LittleJack viacinnamongirl cinnamongirl
panmrok
22:04
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
panmrok
22:04
4332 22e3
Reposted fromnyaako nyaako viajabolmax jabolmax
22:01
1985 d413 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajabolmax jabolmax
panmrok
22:01
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viarulletka rulletka
22:00
3267 4ec5
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
22:00
3268 7298
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
21:59
3283 9f5b 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
panmrok
21:59
8091 2693
panmrok
21:58
panmrok
21:57
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie via2708 2708
panmrok
21:54
2608 a8be
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl