Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

13:11
6875 e898 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaPolinda Polinda

February 10 2018

panmrok
20:11
4257 0dd6 500
Reposted fromluron luron
20:10
6555 8f08 500
Reposted fromleifvr leifvr viahelenburns helenburns
panmrok
20:10
0696 39f0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viappiotrus ppiotrus

February 09 2018

12:17
9983 43eb 500

labella-instagram:

susannawurz

Reposted fromcensoredanon censoredanon vianoelya noelya
panmrok
12:17
8122 2df5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelya noelya
12:17
6678 4cc9
Reposted fromerinlindsay erinlindsay vianfading nfading
panmrok
12:16

Reposted fromcarly carly vianfading nfading

February 08 2018

panmrok
22:11
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viagoldenowl goldenowl
panmrok
22:11
9977 d939
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagabunia gabunia
panmrok
22:11
2948 c97a 500
"Melancholia" by Albert György
Reposted fromgaiqus gaiqus viaredstripes redstripes
panmrok
22:10
0214 72a8 500
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
panmrok
22:10
6677 53ff
Reposted fromadmchm admchm viaHypothermia Hypothermia
panmrok
22:09
7133 b962 500
Reposted from777727772 777727772 viaredstripes redstripes
panmrok
22:09
panmrok
22:08
0842 ec3b 500
Reposted from777727772 777727772 viaredstripes redstripes
panmrok
22:07
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viairbjarbirb irbjarbirb
panmrok
22:07
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaSkydelan Skydelan
panmrok
22:07
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viairbjarbirb irbjarbirb
22:07
9309 22a4

classicalmonoblogue:

cwunch:

four is a LOT of legs to be in charge of.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl