Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

10:47
0687 22d6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
10:47
0669 f546
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
10:46
0673 0401 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
10:46
0677 204a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:46
3600 e0b0
Reposted fromgoaskalice goaskalice viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:46
3730 95c5 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:45
Jeżeli coś cię boli: dobra wiadomość - żyjesz Jeżeli coś cię boli: zła wiadomość - czujesz to wyłącznie Ty.
To wszystko dookoła, co Cię szczelnie otacza nie czując Twego bólu - jest to tak zwany świat.
— Tekst do wygrawerowania na nierdzewnej bransoletce, noszonej stale na przegubie.
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:45
Nie ma na świecie takiego miejsca, w którym mógłbym się teraz ukryć i nie cierpieć. Poza jej ramionami...
Reposted fromdeadwolf deadwolf viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:44
Kiedy życie wyciera Tobą non stop podłogę, kiedy każdy Cię okłamuje, zdradza i łamie Ci serce przez lata... a potem życie daje Ci kogoś, kto reprezentuje sobą więcej, niż kiedykolwiek Ci się śniło... a później odbiera Ci tą osobę... To nic nie jest w stanie już Cię pocieszyć lub sprawić, że poczujesz się komfortowo.
Reposted fromdeadwolf deadwolf viasmutnazupa smutnazupa
10:44
7938 3f07 500
10:43
7025 97e9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
10:43
7041 7715
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:43
-Chodź ze mną na spacer.
-Nie mogę.
-Dlaczego?
-Bo ze spaceru trudno się potem obudzić.
-Aha. Mówisz o tęsknocie?
-Tak.
-Boisz się tęsknoty?
-Tak.
-Kochałaś się ze mną.
-Tak.
-I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem?
-Będę, ale pójść do łóżka to zupełnie coś innego niż pójść na spacer. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheyjude heyjude viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:42
Środek nocy, Ten przyjemnie ciepły, Lekkie,kojące upojenie, Z butelką w ręce, Skaczą,  Bez żadnych,flirtow, durnych uśmiechów i łapania się za tyłki,  Nie myślą o niczym,  Z rękami w górze, Do tych luźnych nut.
               - Kto Z Nimi?
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
10:42
panmrok
10:42

June 18 2015

15:39
0595 c611 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
15:39
0627 624f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
15:39
0591 fb1f
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
15:38
0492 3d67
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl