Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

panmrok
20:19
Wiecznie w chuja robiony z każdej strony

May 08 2018

panmrok
20:46
Tak bardzo chciałbym zapaść się pod ziemię. Albo skulić się w Twoich ramionach albo najlepiej od razu jutro wpaść pod autobus i się nie obudzić.
— Ostatnio poniedziałek jest codziennie
Reposted bypoolun poolun

May 07 2018

panmrok
21:43
6117 1a82 500
Reposted fromPoranny Poranny viaunhappys unhappys
panmrok
21:43
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viapsycha psycha
panmrok
21:43
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins viairmelin irmelin
panmrok
21:42

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaseaweed seaweed
panmrok
21:42
8971 a059 500
Zulczykjakub3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaseaweed seaweed
panmrok
21:41
7599 60f8
panmrok
21:41
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
panmrok
21:41
8582 6e07 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
panmrok
21:40
panmrok
21:40
2245 5377
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
panmrok
21:37
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
panmrok
21:37
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaiblameyou iblameyou
panmrok
21:37
6244 73bc 500
Reposted fromseaweed seaweed viaHypothermia Hypothermia
panmrok
21:37
6304 a6fe 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
panmrok
21:36
Fa­cet może być brzyd­ki, a ko­biety w ogóle te­go nie zauważą gdy ma błękit­ne oczy... 
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
21:36
W mo­je mięśnie wbi­jają się os­tre pa­zury tych, którzy mówią: "To­bie się nie uda" tych, którzy nie mają marzeń tych, którzy już daw­no zap­rze­dali wiarę w sa­mych siebie. 
— nice
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa

May 05 2018

panmrok
20:24
8020 1795
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viapoolun poolun
panmrok
20:18
Niech to będzie to, jeśli mnie chcesz zacznij być i bądź, jeśli nie będziesz w stanie , to nie ma sensu.
Reposted byaurinkostarryeyedzupsonparamourCaseine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl