Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

panmrok
20:34
Ciężko się ogarnąć łażąc głową w chmurach
Reposted bysearchingpolly searchingpolly
panmrok
17:10
7745 0b4c 500

October 07 2017

panmrok
20:35
Nobody wants to hang with Tom. So he need to hang himself alone

JykeThePerson
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:27
8102 c55d
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:26
8088 35c6
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:26
5264 392d
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:26
9693 9353
Kiedy robisz, co w twojej mocy, ale nie osiągasz celu
Kiedy dostajesz to, co chcesz, ale nie to, co potrzebujesz
Kiedy czujesz się taki zmęczony, ale nie możesz spać
Kiedy te łzy spływają po twojej twarzy
Kiedy tracisz coś, czego nie możesz niczym zastąpić
Kiedy kogoś kochasz, ale wszystko idzie na marne
Czy mogłoby być gorzej?
20:24
1235 5e16
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:24
5263 977b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:24
1702 7719
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:22
8020 a879
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:22
9440 63f7 500
Fargo S01E06
panmrok
20:20
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:19
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:19
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:18
4777 3726 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
panmrok
20:17
6320 20bd
panmrok
20:03
 Chciał, ten jeden, jedyny raz, po prostu odpuścić. Poddać się, licząc na to, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która pozwoliłaby wypłakać mu się w swój rękaw. Ale chcieć - wcale nie znaczy móc.
— Mikołaj Bajorek - "Zbiory Barda"
panmrok
20:03
 Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.
— Suzanne Collins
panmrok
20:01
4617 1a08
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl